NWCS Board sub-committees

Financial Committee

Lead: June ( Jun ) Chen

Vivian ( Yuhui ) Shi

Daniel ( Minggang ) Ma

Public-Relation & Events Committee

Lead: Tim ( Nan ) Fang

Wei Li

Xuemei Gao

Operation Support Committee

Lead: Bo Zhou

Pauline ( Haihong ) Pan

Cheng Wei